Tạo hiệu ứng mưa, tuyết và tia lửa điện trong Photoshop như thế nào?

Bước 2: Đến đây các bạn thấy hiệu ứng chưa hoàn chỉnh, đây mới là bước quan trọng để tạo nên hình ảnh hoàn chỉnh của các hiệu ứng

Xin chào các bạn, do lý do cá nhân mà lâu rồi mình không có bài , hôm này xin gửi tới các bạn một tut cơ bản , tuyết và tia lửa điện. Mình sẽ gộp cả 3 hiệu ứng này thành 1 bài viết vì thực ra nó cũng tương tự giống nhau thôi.

 

Bước 1: Tạo 1 file mới (Ctrl + N)

2

Ấn D để trả màu ở hộp màu về đen trắng, Fill màu đen (Alt + Backspace)

Filter > Noise > Add Noise (thông số có thể tùy chỉnh theo ý các bạn).

– Tạo hiệu ứng mưa rơi

1) Filter > Blur > Gaussian Blur (thông số còn tùy thuộc vào kick cỡ bức ảnh, nhưng chỉ dao động từ 0,1 đến 1px).

2) Filter > Blur > Motion Blur (thông số Distance càng cao thì mưa càng mỏng).

3) Tạo 1 file mới, đặt Brush khoảng 25px

3

sử dụng Pen (P) vẽ 1 đường thẳng dọc từ trên xuống dưới như sau:

Lưu lại theo định dạng brush

Thiết lập brush, màu trắng và tô

– Tạo hiệu ứng tuyết

1) Filter > Blur > Gaussian Blur

2) Filter > Blur > Motion Blur

– Tạo hiệu ứng tia lửa điện

Bước 1 và 2 giống như

4

3) Tạo 1 lớp Color Balance (Layer > New Adjustment Layer > Color Balance)

Bước 2: Đến đây các bạn thấy hiệu ứng chưa hoàn chỉnh, đây mới là bước quan trọng để tạo nên hình ảnh hoàn chỉnh của các hiệu ứng

Tạo 1 Layer Level (Layer > New Adjustment Layer > Level)

1

Bước 3: Vì vùng các bạn muốn lấy chỉ là vùng màu trắng, vì thế các bạn cần đặt hòa trộn để làm biến mất vùng màu đen, trong trường hợp này chúng ta sử dụng chức năng hòa trộn Screen, nếu hiệu ứng lem lên mod các bạn tạo Mask để xóa.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *