tạo mật thư đẹp trong Photoshop

Cách tạo bức mật thư bằng Photoshop, bạn có biết không?

1

Xong, sau khi giảm opactity xuống mức 1, bạn có còn thấy dòng chữ WeLovePhotoshop.Com mà bạn muốn ẩn nó đi không nào  (dòng chữ trắng phía trên là mình