hướng dẫn làm ảnh tàn hình

Hướng dẫn làm ảnh “tàng hình” đơn giản bạn không ngờ tới

2

Và mình xin nói thêm, ở bài tutorial phân thân mình có trình bày cách dùng tẩy (Eraser) để xóa, cách này nhanh gọn lẹ nhưng sẽ khó hoàn tác