hiệu ứng ảnh sơn dầu trong photoshop

Chuyển ảnh chụp thật sang bức tranh sơn dầu trong PS nhanh nhất

2

Với những bức ảnh độ sáng và màu sắc tương phản cao thì các bạn có thể bỏ qua bước này tránh tình trạng “chữa lợn lành thành lợn què“