các bước tạo blend xanh tối

Blend tone màu xanh tối giống với màu phim cổ điển nhất

1

Trong bài tutorial này mình sẽ không dùng stock trên để blend, mà sẽ dùng stock khác áp dụng để các bạn có thể dễ dàng so sánh hơn. Xin