các bước tạo blend vintage

Blend màu vintage với hệ màu lab color vô cùng đẹp mắt

1

Ở hệ màu Lab, thay vì layer Curves của chúng ta có các hệ như RGB, Red, Green hay Blue thì ở đây ta chỉ có 3 loại đó là