ảnh đẹp trong photoshop

Cảnh vật hoang tàn trong Photoshop như phim viễn tưởng

2

Tiếp theo là làm sạch foreground. Ở bước này ta sẽ xóa bớt một số tạp cảnh không cần thiết ở góc ảnh. Chọn layer trên cùng và nhấn Ctrl